Home | Cégismertetõ | Referenciák | Termékek | Minõségbiztosításe-mail
Következõ termék | VLG ismertetõ letöltése

TELEFON VONALLOPÁSGÁTLÓ RENDSZER (VLG)
 

Kétéves fejlesztés eredményeként született meg az alaprendszer és annak elsõ alkalmazása, a vonallopásgátló berendezés. A TELMO vonallopásgátló rendszerének elsõdleges feladata a nyilvános és elõfizetõi telefonvonalak védelme. A védelem a kijelölt érpár teljes hosszára, a készüléktõl a központ rendezõjéig terjed ki, így nagy biztonságot ad. A védendõ vonal készülék felõli végén és a központoldalon a vonallopásgátló berendezés egy-egy egysége helyezkedik el.
 
 

A vonallopásgátló elõfizetõi egysége

A védelem alapelve az, hogy a két egység közötti kapcsolat eredményeként illetéktelen híváskezdeményezés esetén, a központoldalon vonalbontás lép fel. A két alapegység között fizikai és logikai csatorna teremt kapcsolatot. A fizikai csatorna célszerûen a védendõ telefonvonal, ill. ezen a vonalon kiépített adatcsere. A kommunikáció a DOV technikával sáv felett valósul meg fizikai kapcsolat esetén.

Az elõfizetõ PCM rendszeren keresztül történõ elérése esetén a TELMO Kft. szabadalmaztatott sávon belüli kommunikációját (mely nem zavarja az alapszolgáltatást) használjuk. A logikai kapcsolat egy olyan egyedi kódrendszer és protokoll, amely a két egység közötti adatcserét a lehetõ legbiztonságosabbá teszi, az illetéktelen hozzáférést illetve jogtalan egységcserét kizárva. Nyilvános készülékek vonalvédelmének biztonságosabbá tétele érdekében a rendszer a 12 kHz tarifaimpulzusok vételére is alkalmas.

A felügyeleti rendszer személyi számítógépén (PC), Windows-95 vagy Windows-NT környezetben üzemeltethetõ program menürendszerben teszi lehetõvé a könnyû kezelést és a szemléletes megjelenítést. A program tartalmazza az installáláskor védelem alá vont elõfizetõk ill. nyilvános készülékek adatait (hívószám, cím, egység pozíciók), melyeket táblázatos formában jelenít meg. Lehetõség van az esetleges változások, új védendõ vonalak folyamatos bevitelére. A program egyértelmûen jelzi a teljes rendszer állapotát, valamint az egyes vonalakra vonatkozó információkat. A vett adatok kiértékelése után a program képes automatikus beavatkozásra. A gyakori adatcsere lehetõvé teszi a védett vonal minõségi paraméterének folyamatos figyelését, vonalhiba esetén azonnali riasztást küld az operátornak. A folyamatos figyelés mellett a program eseménynaplót vezet, amely tartalmazza, hogy hol, mikor és milyen feljegyzésre méltó esemény történt.


Home | Cégismertetõ | Referenciák | Termékek | Minõségbiztosítás | e-mail
Következõ termék | VLG ismertetõ letöltése